Vijeće učenika Gimnazije “Muhsin Rizvić” broji 16 članova.

Vijećem učenika rukovodi:

  • predsjednik Čehić Merjem,
  • zamjenik Amar Ferhatović i
  • zapisničar Botić Alma.

Koordinator Vijeća učenika je Aldina Džanko, pedagog škole.

 

RAZRED PREDSTAVNICI
Ia 1.      Bulbulušić Asja

2.      Šečerbajtarević Haris

IIa 1.      Ahmedspahić Emina

2.      Koprdža Sajra

IIb 1.    Muratović Tarik

2.    Dedić Ajna

3.    Šišić Sara

IIIa 1.     Beganović Ajla

2.     Kamenjaš Emina

IIIb 1.      Ferhatović Amar

2.      Botić Alma

3.      Čehić Merjem

IVa 1.      Ahmedović Emina

2.      Suljić Anel

3.     Dinarević Fadil