Nastavno osoblje u školskoj 2022/2023. godini

r/b Profesor/ica Predmet E-mail
1.      Mirza Herco Bosanski jezik i književnost mirza.herco@gimbreza.edu.ba
2.      Ehlimana Lukačević-Grbo Bosanski jezik i književnost ehlimana.lukacevic.grbo@gimbreza.edu.ba
3.      Aida Alić Informatika aida.alic@gimbreza.edu.ba
4.      Amela Memić Engleski jezik amela.memic@gimbreza.edu.ba
5.      Lejla Karavdić Njemački jezik lejla.karavdic@gimbreza.edu.ba
6. Lamija Kulović Turski jezik lamija.kulovic@gimbreza.edu.ba
7.   Fahrudin Salihović Matematika fahrudin.salihovic@gimbreza.edu.ba
8.   Selma Buza-Mujanović Matematika selma.buza.mujanovic@gimbreza.edu.ba
9. Arnes Klisura Fizika arnes.klisura@gimbreza.edu.ba
10.   Tima Žugor Hemija tima.zugor@gimbreza.edu.ba
11. Elvedin Šabanović Biologija elvedin.sabanovic@gimbreza.edu.ba
12.   Nirha Halilović Biologija nirha.halilovic@gimbreza.edu.ba
13.   Ćamil Buljetović Historija, Kultura Religija camil.buljetovic@gimbreza.edu.ba
14.   Edina Dervišević Geografija edina.dervisevic@gimbreza.edu.ba
15.   Elma Taslaman Tjelesni i zdravstveni odgoj elma.taslaman@gimbreza.edu.ba
16.   Dubravko Tokmačić Likovna kultura dubravko.tokmacic@gimbreza.edu.ba
17.   Nejla Keškić-Muzaferija Muzička kultura nejla.keskic.muzaferija@gimbreza.edu.ba
18.   Halida Bukva-Omerhodžić Demokratia i ljudska prava halida.omerhodzic@gimbreza.edu.ba
19.   Majida Memišević Psihologija majida.memisevic@gimbreza.edu.ba
20.   Alma Alibegović Filozofija s logikom alma.alibegovic@gimbreza.edu.ba
21.   Dina Ahmić-Sinanović Islamska vjeronauka dina.ahmic.sinanovic@gimbreza.edu.ba
22.   Dajana Zlović Latinski jezik dajana.zlovic@gimbreza.edu.ba
23.   Dženita Uzunalić Sociologija dzenita.uzunalic@gimbreza.edu.ba