IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA RODITELJA ZA I POLUGODIŠTE ŠKOLSKE GODINE 2015/16.

U toku prvog polugodišta školske godine 2015/16. Vijeće roditelja Gimnazije „Muhsin Rizvić“ je održalo dva sastanka, i to 06.11. i 29.12. 2015. godine.
Na prvom sastanku, Vijeću je prisustvovalo šest predstavnika roditelja, prof. Mirza Herco, kao predstavnik Nastavničkog vijeća, i direktorica Majida Memišević.
Dnevni red sastanka je bio sljedeći:
1. Upoznavanje članova Vijeća roditelja sa Pravilnikom o radu Vijeća roditelja Gimnazije
2. Izbor rukovodstva Vijeća
3. Prijedlog Programa rada Vijeća za šk. 2015/16. godinu
4. Izbori – prijedlog novog predstavnika roditelja u Školskom odboru
5. Razno
Roditelju su upoznati sa Pravilnikom o radu Vijeća – svaki roditelj dobio kopiju Pravilnika.
Izabrano je rukovodstvo Vijeća: Amir Kazaz – predsjednik, Amra Opačin – zamjenica i Mirza Herco – sekretar (po službenoj dužnosti).
Prijedlog Programa rada Vijeća je jednoglasno usvojen. Program se sadrži od sljedećeg:
– promovisanje Gimnazije „Muhsin Rizvić“ u Brezi, kako u medijima, tako i u svakodnevnoj komunikaciji;
– rad na smanjenju broja izostanaka sa nastave – otvaranje školske ambulante;
– rad na profesionalnom informisanju maturanata: predavanje o zanimanjima i specifičnostima različitih profesija;
– edukacija roditelja u okviru roditeljskih sastanaka i uključivanje roditelja u izradu i realizaciju tematskih predavanja iz oblasti bolesti ovisnosti (droge, kockanje, pretjerana upotreba mobitela i računara);
– ostvariti saradnju sa stručnjacima iz oblasti maloljetničke delikvencije koji bi održali predavanja i radionice uposlenicima Škole, Vijeću roditelja, na roditeljskim sastancima, te na Vijeću učenika i na odjeljenskim zajednicama;
– sadnja sadnica lipa u centru grada – svako odjeljenje jedna sadnica (nastaviti projekat);
– obilježavanje Dana Škole (zabavna večer);
– edukacija iz oblasti zaštite od elementarnih nepogoda – plan evakuacije i spašavanja u slučaju požara, potresa, eksplozije i terorističkog čina: praktična obuka je planirana u aprili i maju 2016.g;
– dodatno opremanje kabineta, zamjena stolarije, utopljavanje zgrade i rekonstrukcija grijanja.
Izvršen je izbor predstavnika roditelja u Školskom odboru tajnim glasanjem. Gospodin Amir Kazaz je dobio 6 glasova, čime je potvrđen izbor.

Na drugom sastanku je prisustvovalo sedam roditelja i Mirza Herco, kao predstavnik Nastavničkog vijeća.
Dnevni red je bio sljedeći:
1. Saglasnost Ministarstva za Školski odbor
2. Analiza rada Vijeća roditelja – projekat „Zdravstveno savjetovalište“
3. Analiza rada odjeljenskih zajednica
4. Razno
Vijeće roditelja je obaviješteno da je gosp. Kazaz dobio pismenu saglasnost Ministarstva obrazovanja ZDK za obavljanje dužnosti člana Školskog odbora.
Vijeće je, također, upoznato sa realizacijom projekta „Zdravstveno savjetovalište“, o terminima kada učenici i roditelji mogu posjetiti ljekara (dr. Amina Omerhodžić). Razgovarano je i o dojmovima učenika i roditelja koji su izrazili zadovoljstvo radom, a posebno se istakao značaj informisanja učenika o pravilnoj ishrani, odnosno, upotrebi dodatne prehrane prilikom bavljenja fitnesom.
Pojedini roditelji su skrenuli pažnju na slab odziv roditelja na roditeljskim sastancima pojednih razrednih zajednica.

Koordinator za rad Vijeća roditelja:
prof. Mirza Herco