Sekcije u Gimnaziji “Muhsin Rizvić” Breza

Redni broj Prezimei ime nastavnika Sekcije
1. Lukačević – Grbo Ehlimana Dramska sekcija
2. Herco Mirza Novinarsko-literarna sekcija
3. Memić Amela Sekcija engleskog jezika
4. Dervišević Edina Mladi geografi
5. Uzunalić Dženita Sociološka sekcija
6. Alibegović Alma Debatna sekcija
7. Salihović Fahrudin Matematičari
8. Žugor Tima Poduzetništvo
9. Pašalić Elma Odbojkaška sekcija
10. Karamustafić Samra Vjerski hor
11. Šabanović Elvedin Mladi biolozi
12. Keškić-Muzaferija Nejla Horska sekcija
UKUPNO 12