Sekcije u Gimnaziji “Muhsin Rizvić” Breza

Redni broj Prezimei ime nastavnika Sekcije
1. Lukačević – Grbo Ehlimana Recitatorsko-literarna sekcija
2. Memić Amela English club
3. Dervišević Edina Mladi geografi
4. Uzunalić Dženita Sociološka sekcija
5. Salihović Fahrudin Matematičari
6. Žugor Tima Mladi hemičari
7. Pašalić Elma Odbojkaška sekcija
8. Adela Mahmutspahić-Ismić Mladi biolozi
9. Buljetović Ćamil Šahovska sekcija
UKUPNO
9