Ostali uposlenici škole

R/B

 

OSTALI ZAPOSLENICI POSAO ILI FUNKCIJA KOJU OBAVLJA
1. Ermin Ferhatović DIREKTOR
2. Aldina Džanko Pedagog
3. Halida Bukva-Omerhodžić Bibliotekar
4. Bulbulušić Seida Sekretar
5. Edin Veledar Računovođa
6. Adnan Dedić Domar
7. Kadrić Suzana Higijeničar
8. Alić Emira Koordinator u laboratoriji
9. Pašalić Almasa Higijeničar