Ostali uposlenici škole

 

R/B

 

OSTALI ZAPOSLENICI POSAO ILI FUNKCIJA KOJU OBAVLJA
1. Ermin Ferhatović DIREKTOR
2. Selma Rizvan – Malkoč Pedagog
3. Halid Bukva Bibliotekar
4. Bulbulušić Seida Sekretar
5. Edin Veledar Računovođa
6. Velić Fikret Domar
7. Kadrić Suzana Higijeničar
8. Pašalić Almasa Higijeničar