DRUŠTVENO IZBORNO PODRUČJE

R.br. PREDMET III razred IV razred
1. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 3 3
2. Engleski jezik – prvi strani jeik 3 3
3. Njemački jezik – drugi strani jezik 2 2
4. Latinski jezik 1 2
5. Historija – Povijest 3 3
6. Geografija – Zemljopis 3 3
7. Sociologija 3 3
8. Psihologija 2
9. Demokraija i ljudska prava 2
10. Filozofija s logikom 3
11. Matematika 3 3
12. Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2
13. Vjeronauka/Etika 1 1
14. Kultura religija 1
15. Lični izbor 1
UKUPAN BROJ ČASOVA PO PREDMETU 28 30
UKUPAN BROJ PREDMETA PO RAZREDU 12 13