R.br. MATEMATIČKO-INFORMATIČKOPODRUČJE III razred IV   razred
1. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 3 3
2. Engleski jezik – prvi strani jeik 3 3
3. Njemački jezik – drugi strani jezik 2 2
4. Latinski jezik 1 2
5. Fizika 3 3
6. Informatika 2 2
7. Nacrtna geometrija 2 2
8. Sociologija 2
9. Psihologija 2
10. Demokraija i ljudska prava 2
11. Filozofija s logikom 3
12. Matematika 5 5
13. Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2
14. Vjeronauka/Etika 1 1
15. Kultura religija 1
16. Lični izbor 1
UKUPAN BROJ ČASOVA PO PREDMETU 28 30
UKUPAN BROJ PREDMETA PO RAZREDU 12 13