Vijeće učenika

Do datuma 19.03.2015. je održano deset sjednica vijeća učenika. Na prvom sastanku vijeća učenika birano je rukovodstvo.
Za predsjednika vijeća učenika je izabran Edin Zahirović učenik III c razreda, dopredsjednik je Elma Opačin učenica II a razreda, zapisničar je Jasmina Šabić. Na nekoliko narednih sjednica učenici vijeća učenika su se bavili problemima srednjoškolaca i načinima kako popravit saradnju učenika i profesora. Nakon treninga za predsjednika vijeća učenika koji je održan od 7. do 9. Novembra u Zenici u MOTELU „ALMY“. Glavna tema treninga bila je uspostavljanje plana i programa za rad Vijeća učenika.
Za predsjednicu mreVUK-a (mreže vijeća učenika) izabrana je Amra Muratović, predsjednica vijeća učenika iz MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ iz Breze. Za prvo polugodište planirane su sljedeće aktivnosti: „Dan srednjoškolaca-17.11“,“Živa zastava-25. novembar“,“Doručak-ručak-kraj novembra“,“Jedno dijete-jedan slatkiš“ i za kraj Decembra “Promocija UnoLearn-a“. U našoj školi uspješno je realizovan projekat „Dan srednjoškolaca“,projekat „Živa zastava“ u našoj školi nije rađen jer su samo tri škole iz ZE-DO kantona radile ovaj projekat(Jedna plavi,jedna žuti i jedna bijeli dio zastave BiH). Naša vijeće se trenutno bavi realizacijom projekta „Jedno dijete-jedan slatkiš“ tj prikupljanjem sredstava za ugoržene porodice na našem kantonu. Prikupljanje jednog dijela sredstava će biti pomoću prodaje kolačića koje će dobrovoljno praviti učenici naše škole,drugi dio sredstava će biti od dobrovoljnih priloga uposlenika škole i učenika. Kada se završi prikupljanje sredstava upakovat će se u paketiće te će se kao novogodišnji paketići podijeliti ugroženim porodicama i djeci.

Pišu: Alem Dinarević, Faris Likić i Edin Zahirović