Izvještaj o radu Vijeća učenika u I polugodištu 2022/2023. godine

Vijeće učenika broji 15 članova, i to dva  iz svakog odjeljenja  i učenici koji žele da daju svoj doprinos Vijeću.

Tokom I polugodišta održane su 4 (četiri) sjednice Vijeća učenika, odnosno po jedna u svakom mjesecu: 23. 09. 2022. godine, 02. 10. 2022. godine, 02. 11. 2022. godine  i 14. 12. 2022. godine.

Koordinator Vijeća učenika je Aldina Džanko, pedagog škole.

Na prvoj sjednici odabrano je rukovodstvo Vijeća učenika: predsjednik Merjem Čehić, zamjenik Amar Ferhatović i zapisničar Alma Botić. Vijećnici su upoznati sa Pravilnikom o radu Vijeća učenika. Razmatran je prijedlog programa rada za ovu školsku godinu.

Vijeće učenika obilježilo je važne datume i realizovalo nekoliko projekata:

 • 10. 2022. godine – Dan učitelja
 • 10. 2022. godine – Dan mentalnog zdravlja
 • 11. 2022. godine – Dan srednjoškolaca
 • 11. 2022. godine – Dan državnosti Bosne i Hercegovine
 • 12. 2022. godine – „Movie night“ i prodaja kolačića
 • 12. 2022. godine – Dan dječije radosti
 • Dan učitelja (05. 10.) Vijeće učenika obilježilo je podjelom prigodnih zahvalnica profesorima i profesoricama škole, direktoru i pedagogu škole.
 • Povodom Dana mentalnog zdravlja (10. 10.) napravljena je prezentacija koju su Vijećnici prezentovali na časovima odjeljenske zajednice i tom prilikom o ovoj bitnoj temi razgovarali sa učenicima i razrednicima odjeljenja.
 • Za Dan srednjoškolaca (17. 11.) napravljena je prigodna čestitka za društvene mreže škole.
 • Obilježavanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine (25. 11.) Vijeće učenika dalo je svoj doprinos snimanjem videa u kojem je akcenat stavljen na odlasku mladih iz Bosne i Hercegovine.
 • Kao aktivnosti za prikupljanje novca za naredne aktivnosti Vijeća, učenici su se odlučili za prodaju kolačića, te veče filma. Ove aktivnosti također za cilj imaju da povežu učenike i potaknu na druženje.
 • Dan dječije radosti (31. 12.) obilježen je humanitarnom akcijom „Jedan slatkiš, jedno dijete“. Vijećnici su izradili markice, te tražili donatore. Uz pomoć skupljenog novca, kupljeni su paketići djeci koju je preporučio Centar za socijalni rad Breza. Kupljen je 41 paketić, koji su djeci podijeljeni 30.12. uz prisustvo Djeda Mraza.
 • Ova kao i ostale aktivnosti zabilježene su fotografijama objavljenim na stranici škole i njenim društvenim mrežama.

Izvještaj o radu Vijeća učenika u školskoj 2021/2022. godini

Vijeće učenika broji 14 članova po dva predstavnika iz svakog odjeljenja.

Tokom I polugodišta održano je 6 (šest) sjednica Vijeća učenika:

 • 09.2021. godine
 • 10.2021. godine
 • 11.2021. godine
 • 11.2021. godine
 • 11.2021. godine
 • 12.2021. godine

Na prvoj sjednici odabrano je rukovodstvo Vijeća učenika: predsjednik Nur-Esma Gazdić, zamjenik Lamija Salkić i zapisničar Sara Šišić. Učenici su upoznati sa Pravilnikom o radu Vijeća učenika. Razmatran je prijedlog programa rada za ovu školsku godinu.

Koordinator Vijeća učenika je Aldina Džanko.

Vijeće učenika je obilježilo važne datume i realizovalo nekoliko projekata:

 • 9.2021. godine – učešće u manifestaciji „Dani evropskog nasljeđa“ na temu „Sve uključeno“
 • 10.2021. godine – Dan učitelja – čestitka za nastavnike
 • 10.2021. godine – obilježen Dan mentalnog zdravlja razgovorom o mentalnom zdravlju sa psihologom iz Centra za socijalni rad i pedagozima škola sa područja Općine Breza.
 • 10.2021. godine – partneri u implementaciji Socijalnog dana 2021. godine
 • 11.2021. godine – Zavod za bolesti ovisnosti ZDK, u sklopu preventivnih aktivnosti, članove Vijeća učenika edukovali o temi „Ovisnosti“
 • 11.2021. godine – obilježen Dan srednjoškolaca

Dan srednjoškolaca (17.11.), članovi Vijeća su obilježili mirnom šetnjom kroz grad Brezu, dijeljenjem bombona sa motivacionim poruka. Ova aktivnost je realizovana u saradnji sa članovima Vijeća Mješovite srednje škole „Mehmedalija Mak Dizdar“. U 11 sati i 17 minuta, predsjednica Vijeća učenika Mješovite srednje škole, Almina Zahirović i predsjednica Vijeća učenika Gimnazije Nur-Esma Gazdić su pročitale govor za članove Vijeća, koji je bio pripremljen od strane Mreže Vijeća učenika ZDK. Nakon pročitanog govora, članovi Vijeća obje škole su sa transparentima, a  koje su prethodno zajedno napravili, održali mirnu šetnju. Učenik Adin Tozo je sve zabilježio fotografisanjem, a fotografije su objavljene na stranici škole.

 • 11.2021. godine – obilježen Dan državnosti

Članovi Vijeća su obilježili Dan državnosti tako što su ukrasili školu. 24.11. 2021. godine svi članovi Vijeća su bili obučeni u plavu, žutu ili bijelu boju. Izradili su čestitku koju je poslana svim profesorima. Također, članovi Vijeća su snimili i video čestitku za stranicu škole.

 • 12.2021. godine – „Jedan slatkiš, jedno dijete“

Ova aktivnost se smatra najbitnijom aktivnosti Vijeća. Članovi Vijeća su izradili markice koje su prodavali po školi, tražili donatore, te organizovali filmsku projekciju. To su sve bili načini na koji su članovi skupljali novčana sredstva koja su im bila potrebna za kupovinu paketića za djecu. Kupljeno je 40 paketića, 22 paketića za djevojčice i 18 paketića za dječake. Podjela paketića je izvršena 30.12.2021. djeci koju je predložio Centru za socijalni rad Breza. Vijećnici su sve zabilježili fotografisanjem djece sa Djedom Mrazom.

Predsjednica Vijeća učenika, Nur-Esma Gazdić, je učestvovala na sastancima u radu Mreže savjeta/vijeća učenika BiH. Također, kao i prethodne školske godine, izabrana je za zamjenicu predsjednice Mreže vijeća učenika Zeničko-dobojskog kantona.

Tokom II polugodišta održane su tri sjednice Vijeća učenika:

 • 02.2022. godine
 • 03.2022. godine
 • 03.2022. godine

Vijeće učenika je učestvovalo u obilježvanju sljedećih datuma:

 • Obilježavanje Dana nezavisnosti

Aktivnosti koje je Vijeća učenika sprovelo ticalo se izrada čestitki povodom Dana nezavisnosti, kao i snimanje i izvođenje recitala.

 • Obilježavanje 8. marta

Vijeće učenika je skupa sa učenicima se organizovalo te podijelilo čokoladice i izrađene čestitke učenicama i uposlenicama škole.

 • Dan škole 14.4. 2022. godine

Dan škole je Vijeće učenika obilježilo na način da su postavili štandove u dvorištu škole sa poslasticama, te su pripremili fotografisanje, video klip škole, ali i podjelu čestitki i poruka.

 • Prezentacija gimnazije
 • Dan otvorenih vrata

 MOTELU „ALMY“. Glavna tema treninga bila je uspostavljanje plana i programa za rad Vijeća učenika.
Za predsjednicu mreVUK-a (mreže vijeća učenika) izabrana je Amra Muratović, predsjednica vijeća učenika iz MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ iz Breze. Za prvo polugodište planirane su sljedeće aktivnosti: „Dan srednjoškolaca-17.11“,“Živa zastava-25. novembar“,“Doručak-ručak-kraj novembra“,“Jedno dijete-jedan slatkiš“ i za kraj Decembra “Promocija UnoLearn-a“. U našoj školi uspješno je realizovan projekat „Dan srednjoškolaca“,projekat „Živa zastava“ u našoj školi nije rađen jer su samo tri škole iz ZE-DO kantona radile ovaj projekat(Jedna plavi,jedna žuti i jedna bijeli dio zastave BiH). Naša vijeće se trenutno bavi realizacijom projekta „Jedno dijete-jedan slatkiš“ tj prikupljanjem sredstava za ugoržene porodice na našem kantonu. Prikupljanje jednog dijela sredstava će biti pomoću prodaje kolačića koje će dobrovoljno praviti učenici naše škole,drugi dio sredstava će biti od dobrovoljnih priloga uposlenika škole i učenika. Kada se završi prikupljanje sredstava upakovat će se u paketiće te će se kao novogodišnji paketići podijeliti ugroženim porodicama i djeci.

Pišu: Alem Dinarević, Faris Likić i Edin Zahirović