Realizovan je projekt “Obnova bibliotečkog fonda” u našoj školi, finansiran od strane Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH u vrijednosti 4500 KM. Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u pripremi i realizaciji ovog projekta.