Vijeće učenika Gimnazije “Muhsin Rizvić” u saradnji sa Centrom za socijalni rad Breza je 31.12. 2018.g. podijelilo 60 paketića za djecu iz socijalno ugroženih porodica sa područja općine Breza.
Aktivnost “Jedan slatkiš – jedno dijete” je tradiconalna Mreže savjeta vijeća učenika Bosne i Hercegovine koja se održava tokom mjeseca decembra na nivou Bosne i Hercegovine.
Vijeće učenika Gimnazije se posebno zahvaljuje Galeriji Kovo i JU Centar za socijalni rad Breza

.