Rezultati školskog takmičenja iz informatike održanog 27.02.2017. godine.

 

R.B. PREZIME I IME BODOVI
1. Azemi Rijad 90
2. Silajdžić Adin 60
3. Mušić Nedžma 45
4. Nuhanović Elvir 32
5. Kulić Mirza 31
6. Kamenjaš Berina 30
7. Hodžić Alen 28
8. Buljetović Đani 17
9. Avdović Ajdin 1