Dana, 24.03.2015. održana je promocija fakulteta za upravu Univerziteta u Sarajevu. Fakultet je predstavljao prof.dr. Munib Tahirović koji je učenicima odjeljenja IVa predstavio mogućnosti studiranja i ostale važne informacije vezane za navedeni fakultet.