IME I PREZIME OCJENA
Selma Smajović vrlo dobar (4)
Dajana Lakić odličan (5)
Amila Šabanović odličan (5)
Medina Kulaglija odličan (5)
Dženita Ličina vrlo dobar (4)
Adnan Muratović odličan (5)
Almin Hodžić vrlo dobar (4)
Amila Nefić odličan (5)
Eldin Smailbegović vrlo dobar (4)
Lejla Frljak vrlo dobar (4)
Jasmina Smailbegović odličan (5)
Mejli Seizović odličan (5)
Nejra Vražalica vrlo dobar (4)
Minela Subaša vrlo dobar (4)
Adnan Botić vrlo dobar (4)
Radove navedenih učenika pregledao i ocijenio: prof. Mirza Herco
 Adis Selimović vrlo dobar (4)
Almedina Velić  dobar (3)
Nermina Kamarić
odličan (5)
Ajla Trako dobar (3)
Nejra Mlivić
odličan (5)
Mirsad Dedić  dobar (3)
Adisa Begić odličan (5)
Hana Hajlovac  vrlo odbar (4)
Razmin Bektić
dobar (3)
Ahmed Mušić dobar (3)
Selma Bulbulušić  dobar (3)
Eldina Čiva
odličan (5)
Amina Dinarević
odličan (5)
Kenada Kovačević
odličan (5)
Emina Feriz  odličan (5)
Edina Memić
odličan (5)
Lejla Duranović
odličan (5)
Ševko Kadrić dovoljan (2)
Lejla  Kevro  vrlo dobar (4)
Minela Dilberović dovoljan (2)
Radove navedenih učenika pregledala i ocijenila:

prof. Ehlimana Lukačević-Grbo

 

Medina Balta vrlo dobar (4)
Adna Čiva odličan (5)
Amna Jusić odličan (5)
Emana Kazaz odličan (5)
Harisa Kadrić odličan (5)
Aldina Mlivić odličan (5)
Amra Smailbegović odličan (5)
Faris Smailbegović dobar (3)
Edin Zahirović odličan (5)
Adnan Zazan odličan (5)

Radove navedenih učenika pregledala i ocijenila:

prof. Ehlimana Lukačević-Grbo