Dana, 27.03. 2015. sa početkom u 8,00 sati u kabinetu broj 14, održat će se ogledni čas iz Biologije kod profesora Ermina Ferhatovića. Nastavna jedinica: Humana genetika – ponavljanje.