Dana 26.02.2016.god., u sali Radničkog doma Breza održana je edukacija na temu “Komunikacija i team building”. Edukacija je organizovana od strane ASuBiH LT Breza, kao jedan od prvih projekata ovog nedavno nastalog tima. Edukator je bio Emir Zulejhić, student prve godine Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, koji je prenio svoje znanje i vještine na učenike Gimnazije “Muhsin Rizvić”  i MSŠ “Mehmedalija Mak Dizdar”, te članove Vjeća učenika Gimnazije i AsuBiH-a. Učenici su se zabavili uz mnoge edukativne igre koje su im pomogle u razumijevanju edukacije, te same kulture razgovora i komunikacije.

Edukacija je prisutnima pružila znanja i vještine dobre komunikacije i timskog rada. Kroz prezentaciju i društvene igre učenici su naučili nešto novo i korisno za budući rad i život.

PR ASuBiH-a Nadira Silajdžić i Ajla Šarić