Piše: Amela Nevaljalović

U periodu od 8 -12. 2 . 2016. u Gimnaziji ”Muhsin Rizvić” su predstavnici Asocijacije srednjoškolaca Lokalnog tima Breza održali preznetaciju o samoj Asocijaciji, te sa svojim vršnjacima (I i II razredi) razgovarali o temi vršnjačkog nasilja.

Na ovaj način se, također, promoviše i rad Lokalnog tima Breza koji egzistira oko dva mjeseca. a i ujedno je obrađena tema koja je ovih dana, nažalost, vrlo aktuelna u Bosni i Hercegovini.

12698876_588714071280291_913017571_o