Proteklih dana Gimnazija „Muhsin Rizvić“ iz Breze je ugostila ugledne profesore sa Univerziteta u Sarajevu, dr. Zarija Seizovića (Fakultet političkih nauka) i dr. Envera Kazaza (Filozofski fakultet).  Gosti su održali predavanje na temu „Profesionalna orijentacija“ za učenike završnih razreda želeći im ukazati na sve mogućnosti studiranja na pomenutim ustanovama, kao i na perspektive koje one nude što je itekako važno za mlade ljude na bitnom životnom raskršću. Učenici su izuzetno zadovoljni činjenicom da njihova škola pridaje veliki značaj i daljem školovanju svojih učenika nudeći im upoznavanje sa najeminentijim visokoškolskim ustanovama u zemlji.

Sama posjeta pomenutih univerzitetskih profesora realizovana je na inicijativu Vijeća roditelja Škole i predstavlja veliko priznanje za brezansku gimnaziju, čiji je učenik bio prof. dr. Zarije Seizović.

Pored navedene posjete, prošle sedmice je upriličena posjeta i sa Mašinskog fakuleta iz Zenice kada je predavanje držao prof. dr. Jovan Sredojević.

gostovanja 002