Od 20.03.2015. godine, učenici naše škole mogu koristiti i DreamSpark Premium paket koji nudi preko 200 razvojnih alata kompanije Microsoft, kao i Office365 Pro Plus for students.

Svi učenici trebaju da izvrše elektronsku prijavu i da imaju pristup školskom e-mailu na domeni @gimbreza.edu.ba.