Piše: Faris Likić

U online takmičenju „Lajk za pametnu energiju“ učešće je uzela Gimnazija “Muhsin Rizvić”, koja je predstavljena od strane učenika IVc razreda u saradnji sa profesorom Izetom Bidževićem. Ideja naših učenika je izmjena u načinu grijanja kao i pametna potrošnja električne energije u vidu korištenja LED sijalica.
Kroz projekat koji simbolično nosi naziv „Škola diše“ javila se prilika da se učenici upoznaju sa vidovima proizvodnje energije, te da to znanje praktično primjene.
Korištenjem solarnog panela proizvedena je dovoljna količina električne energije, te je to iskorišteno u maketi koja služi kao dokaz ovog eksperimenta.
Pored već navedenih metoda naši učenici su došli na ideju o izmjeni u planu obrazovanja, a povratnu informaciju su tražili od svih nas, učenika i profesora Gimnazije, te su istu dobili u vidu ankete koja je pomogla pri donošenju odluka vezanih za eksperiment.

Učenici koji su realizovali projekat „Škola diše“ su:
1. Likić Faris
2. Zazan Adnan
3. Dinarević Alem
4. Zahirović Edin
5. Mamela Samira
6. Balta Medina
7. Botić Amina
8. Jusić Amna
Online takmičenje je još uvijek u toku, a dok čekamo rezultate možemo pogledati video koji su pripremili.