Piše: Elma Opačin

Dana 17.11.2015. godine, povodom Dana srednjoškolaca, u periodu od 12:00h do 13:30h, u prostorijama Gimnazije „Muhsin Rizvić“ u Brezi, održana je diskusija na temu: Problemi srednjoškolaca u lokalnoj zajednici te metode koje se mogu koristiti u rješavanju istih.
U diskusiji su učestvovali učenici Gimnazije „Muhsin Rizvić“ i MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ kao i profesori iz navedenih škola. Svaki učenik je imao priliku navesti i objasniti jedan od deset problema koji su prethodno izneseni na sjednicama Vijeća učenika. Navedena su kako lična tako i druga iskustva učenika, a ti problemu su:
1. Nepoštivanje zakona
2. Korištenje mobilnog telefona na času
3. Kašnjenje
4. Ispravljanje pismenih radova
5. Problem pod nazivom: „Mene ne interesuju drugi predmeti, mene interesuje jeste li vi naučili za moj predmet“
6. Favoriziranje učenika
7. Demoralizacija učenika
8. Nedruštvenost profesora
9. Neorganizovanje školskih izleta
10. Zastarjela oprema
Nakon što su učenici razmjenjivali mišljenja o navedenim problemima, profesori su nakon njihovih argumenata imali riječ. Cilj diskusije bio je: Napraviti koristan korak u saradnji menadžmenta škola, profesora i učenika, za rješavanje postojećih problema u lokalnoj zajednici.
U toku diskusije predloženo je nekoliko ideja koje bi riješile problem. Rješenja su navedena u nastavku:
1. Nepoštivanje zakona
Profesori se striktno moraju držati plana i programa izrade pismenih radova i ukoliko učenici zamole da se pismena ili test odgode profesori bi trebali odbiti odgađanje zbog spomenutog plana.
2. Korištenje mobilnog telefona na času
Mobilne telefone ne bi trebali nositi na čas, kako učenici tako i profesori. No ako je baš neophodno, na kulturan način, možemo profesora zamoliti ukoliko imamo neki hitan poziv.
3. Kašnjenje
Predmetni profesor treba da evidentira sve odsutne učenike, a na razredniku je da po pravilniku opravda čas ili ne. Jedino rješenje za vozare,da bi se smanjilo kašnjenje, jeste da se stanica pomjeri bliže školi kako učenici ne bi gubili 15 min do dolaska.
4. Ispravljanje pismenih radova
Učenici bi trebali na vrijeme dobiti svoje ispravljene radove.

5. Problem pod nazivom: “Mene ne interesuju drugi predmeti, mene interesuje jeste li vi naučili za moj predmet”
Učenici trebaju na kulturan način tražiti povratnu informaciju i obrazloženje svake ocjene, te bi profesori trebali imati razumijevanja da učenici ne mogu uvijek znati sve predmete.
Koliko god profesori imaju odjeljenja – toliko, i više, i učenici imaju školskih predmeta.
6. Favoriziranje učenika
Ukoliko smo nezadovoljni ponašanjem profesora i mislimo da je njegovo ponašanje nepravedno, trebamo iznijeti svoje nezadovoljstvo.
7. Demoralizacija učenika
Učenici trebaju znati redoslijed razgovora u cilju rješavanja problema: prvo razgovarati sa razrednikom, ukoliko se ništa ne mijenja onda razgovarati sa pedagogom , a u najgorem slučaju obratiti se direktoru škole.
8. Nedruštvenost profesora
Razviti bolju komunikaciju između profesora i učenika.
9. Neorganizovanje školskih izleta
Da se prvo angažuje uprava škole, zatim Vijeće učenika,a onda i Vijeće roditelja. Učenici se trebaju sami motivisati i naći neki način kako bi prikupili novac i tako organizovali izlet.
10. Zastarjela oprema
To je sve na upravi škole. Ukoliko financijsko stanje dozvoljava, na njima je da obezbijede odgovarajuću opremu

Kako smo mogli shvatiti iz priloženog: glavni problem srednjoškolaca jeste nedostatak komunikacije između profesora i učenika, a samim tim to dovodi do pojave ostalih problema. Nadam se da će uprava škole uvažiti mišljenje učenika, te da će se broj problema svesti na minimum.

Fotografije možete pogledati facebook stranici Gimnazije “Muhsin Rizvić”.