Piše: Edin Zahirović

Osnovana je po prvi put na području općine Breza nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija ASuBiH(Asocijacijasrednjoškolaca u BiH). Ova organizacija se bavi problemima srednjoškolaca, upoznavanje sa pravima i obavezama srednjoškolaca, pisanjem projekata za društveno dobro i sl..Član ove organizacije može biti svaki srednjoškolac od prvog do četvrtog razreda iz srednjih škola u Brezi. Za više informacija o priljučenju ovoj organizaciji možete se obratiti Zahirović Edinu, koordinatoru. Podržite ovu organizaciju na facebook stranici https://www.facebook.com/Lokalni-tim-ASUBIH-a-Breza-1704413696459174/?fref=ts “ . Uključiti se i radite i družite se sa svojim vršnjacima iz cijele Bosne i Hercegovine.