Piše: Edin Zahirović

Ove godine Gimnaziju “Muhsin Rizvić” na Sajmu kreditiranja “Volontiraj – kreditiraj 2015” su predstavljali učenici Adnan Zazan, Elma Opačin i Edin Zahirović. Projekat koji su ovi učenici prezentovali je „PJEŠAČKA STAZA Vrankamen -Trtorići“ u grupi Sport i kultura.

Projektom je predviđena izgradnja pješačke staze sa pratećim objektima od naselja Vrankamen do spomenika Aliji Sirotanoviću u Trtorićima. Sa ovim projektom Vijeće učenika neće stati nego nastavlja učestvovati u cilju realizacije ovog projekta koji ima kulturno-sportski značaj za Brezu. Adrese na koje će pristići naš projekat je SHL ( Fondacija “Schuler helfen leben”) i OIA (Omladinska informativna agencija Bosne i Hercegovine).

Učesnici prezentacije, kao i Vijeće učenika Gimnazije “Muhsin Rizvić” se nada skoroj realizaciji projekta.