Učenici četvrtih razreda izbornog područja prirodnih nauka Gimnazije “Muhsin Rizvić” su, u sklopu nastave iz Hemije, imali priliku posjetiti filterska postrojenja za preradu i analizu vode JKP “Breza”.

Iz predavanja g-đe Fahire Beganović učenici su se upoznali sa radom pogona, a dobili su i informaciju više i o kvaliteti vode za piće koju konzumiraju stanovnici općine Breza i o radu različitih aparata pomoću kojih se vrši analiza vode.

Na kraju, učenici su zadovoljni zbog korisnih saznanja koja su tom prilikom stekli, a naročito o kvalitetu vode za piće.