Danas je realizovan projekat “Socijalni dan” u saradnji sa ASUBiH gdje su naši učenici imali priliku raditi u mnogim brezanskim javnim ustavama, ugostiteljskim objektima i privatnim firmama.