Vijeće učenika Gimnazije “Muhsin Rizvić” broji 14 članova po dva predstavnika iz svakog odjeljenja.

Vijećem učenika rukovodi:

  • predsjednik Nur-Esma Gazdić,
  • zamjenik Lamija Salkić i
  • zapisničar Sara Šišić.

Koordinator Vijeća učenika je Aldina Džanko, pedagog škole.

RAZRED PREDSTAVNICI
Ia 1.      Šljivo Aida

2.      Šurković Hanan

Ib 1.      Aldijana Omerhodžić

2.      Sara Šišić

IIa 1.      Alma Botić

2.      Amar Ferhatović

IIb 1.      Namira Silajdžić

2.      Merjem Čehić

IIIa 1.      Nur-Esma Gazdić

2.      Lamija Salkić

IVa 1.      Emra Salčinović

2.      Đani Kovačević

IVb 1.      Nermin Avdukić

2.      Adin Tozo