Članovi Školskog odbora:

  1. Mehmedović Senad – predsjednik – iz reda osnivača
  2. Mustafa Eldin – član – iz reda lokalne zajednice
  3. Velić Mersiha – član – iz reda roditelja
  4. Herceg Mirza – član – iz reda nastavnog osoblja
  5. Memović Amela – član – iz reda nastavnog osoblja