Nastavno osoblje u školskoj 2017/2018. godini

 

r/b Profesori Predmet koji predaje E-mail
1.      Mirza Herco Bosanski jezik i književnost mirza.herco@gimbreza.edu.ba
2.      Ehlimana Lukačević-Grbo Bosanski jezik i književnost ehlimana.lukacevic.grbo@gimbreza.edu.ba
3.      Aida Alić Informatika
4. Emina Krivokapa Informatika
5.      Jasna Mujanović Engleski jezik jasna.mujanovic@gimbreza.edu.ba
6.      Amela Memić Engleski jezik amela.memic@gimbreza.edu.ba
7.      Lejla Karavdić Njemački jezik lejla.karavdic@gimbreza.edu.ba
8. Amina Ibrica Turski jezik
9.   Fahrudin Salihović Matematika fahrudin.salihovic@gimbreza.edu.ba
10.   Selma Buza-Mujanović Matematika
11. Arnes Klisura Fizika
12.   Adnan Tihić Fizika adnan.tihic@gimbreza.edu.ba
13.   Tima Žugor Hemija tima.zugor@gimbreza.edu.ba
14.   Elvedin Šabanović Biologija
15.   Ćamil Buljetović Historija, Kultura Religija camil.buljetovic@gimbreza.edu.ba
16.   Edina Dervišević Geografija edina.dervisevic@gimbreza.edu.ba
17.   Elma Taslaman Tjelesni i zdravstveni odgoj elma.taslaman@gimbreza.edu.ba
18.   Dubravko Tokmačić Likovna kultura dubravko.tokmacic@gimbreza.edu.ba
19.   Adnan Bijelonja Muzička kultura Adnan.bijelonja@gimbreza.edu.ba
20.   Halida Omerhodžić Demokratija i ljudska prava halida.omerhodzic@gimbreza.edu.ba
21.   Majida Memišević Psihologija majida.memisevic@gimbreza.edu.ba
22.   Alma Alibegović Filozofija s logikom alma.alibegovic@gimbreza.edu.ba
23.   Senita Karaga-Muslija Islamska vjeronauka senita.karaga.muslija@gimbreza.edu.ba
24.   Semin Mamela Latinski jezik
25.   Dženita Uzunalić Sociologija dzenita.uzunalic@gimbreza.edu.ba