Nastavno osoblje u školskoj 2017/2018. godini

 

r/b Profesori Predmet koji predaje E-mail
1.      Mirza Herco Bosanski jezik i književnost mirza.herco@gimbreza.edu.ba
2.      Ehlimana Lukačević-Grbo Bosanski jezik i književnost ehlimana.lukacevic.grbo@gimbreza.edu.ba
3.      Lejla Jagodić Informatika lejla.jagodic@gimbreza.edu.ba
4.      Jasna Mujanović Engleski jezik jasna.mujanovic@gimbreza.edu.ba
5.      Amela Memić Engleski jezik amela.memic@gimbreza.edu.ba
6.      Lejla Karavdić Njemački jezik lejla.karavdic@gimbreza.edu.ba
7.   Fahrudin Salihović Matematika fahrudin.salihovic@gimbreza.edu.ba
8.   Sidika Šabić Matematika sidika.sabic@gimbreza.edu.ba
9. Amra Hodžić Matematika amra.hodzic@gimbreza.edu.ba
10.   Adnan Tihić Fizika adnan.tihic@gimbreza.edu.ba
11.   Tima Žugor Hemija tima.zugor@gimbreza.edu.ba
12.   Edina Jusić Biologija, Hemija edina.jusic@gimbreza.edu.ba
13.   Ćamil Buljetović Historija, Kultura Religija camil.buljetovic@gimbreza.edu.ba
14.   Edina Dervišević Geografija edina.dervisevic@gimbreza.edu.ba
15.   Elma Taslaman Tjelesni i zdravstveni odgoj elma.taslaman@gimbreza.edu.ba
16.   Dubravko Tokmačić Likovna kultura dubravko.tokmacic@gimbreza.edu.ba
17.   Adnan Bijelonja Muzička kultura Adnan.bijelonja@gimbreza.edu.ba
18.   Halida Omerhodžić Demokratija i ljudska prava halida.omerhodzic@gimbreza.edu.ba
19.   Majida Memišević Psihologija majida.memisevic@gimbreza.edu.ba
20.   Alma Alibegović Filozofija s logikom alma.alibegovic@gimbreza.edu.ba
21.   Senita Karaga-Muslija Islamska vjeronauka senita.karaga.muslija@gimbreza.edu.ba
22.   Semin Mamela Latinski jezik
23.   Dženita Uzunalić Sociologija dzenita.uzunalic@gimbreza.edu.ba