REZULTATI SA ŠKOLSKOG TAKMIČENJA IZ MATEMATIKE ODRŽANOG 22. 02. 2016.:

PRVI RAZRED
IME I PREZIME: BODOVI
1. Alen Hodžić 20
2. Mirza Zaimović 15
3. Adin Silajdžić 11
4. Mirza Kulić 6
5. Abdulkadir Turbo 5
DRUGI RAZRED
IME I PREZIME: BODOVI
1. Faruk Selimović 77
2. Jusuf Tabaković 76
3. Adna Halilović 34
4. Atida Muratović 30
5. Medina Jusić 15
6. Amra Omanović 8
7. Ali Hadžalić 5
TREĆI RAZRED
IME I PREZIME BODOVI
1. Lejla Rizvanović 75
2. Selma Opačin 56
ČETVRTI RAZRED
IME I PREZIME BODOVI
1. Belma Selimanović 76
2. Alem Dinarević 74
3. Samira Mamela 68

REZULTATI SA ŠKOLSKOG TAKMIČENJA IZ INFORMATIKE ODRŽANOG 24. 02. 2016.:

IME I PREZIME BODOVI
1. Samira Mamela  35
2. Alem Dinarević  25

REZULTATI SA ŠKOLSKOG TAKMIČENJA IZ NJEMAČKOG JEZIKA ODRŽANOG 25.02. I 03.03. 2016.

NIVO A2 (max. 19 bodova)
IME PREZIME BODOVI
1. Alen Hodžić 19
2. Elda Hodžić 17
2. Ali Hadžalić 17
2. Elvir Nuhanović 17
5. Elma Bureković 16
6. Benjamin Velić 15
7. Medina Hodžić 10
7. Adin Silajdžić 10
9. Jasmina Šabić 9
9. Amela Nevaljalović 9
11. Belma Herco 8
NIVO B2
IME I PREZIME BODOVI
1. Emana Kazaz 31
2. Elma Opačin 29
2. Almin Hodžić 29
4. Selma Opačin 27
5. Adnan Muratović 15
6. Nadira Silajdžić 11

REZULTATI SA ŠKOLSKOG TAKMIČENJA IZ FIZIKE

OBLAST A
IME I PREZIME BODOVI
1. Belma Selimanović 50
OBLAST B (elektromagnetizam, oscilacije i talasi)
IME I PREZIME BODOVI (max. 30)
1. Selma Opačin
20
2. Nadira Silajdžić 17
OBLAST C (optika i atomska fizika)
1. Samira Mamela        75