Ostali uposlenici škole

 

R/B

 

OSTALI ZAPOSLENICI POSAO ILI FUNKCIJA KOJU OBAVLJA
1. Memišević Majida DIREKTORICA
2. Tursanović Edina Pedagog
3. Bukva-Omerhodžić  Halida Bibliotekar
4. Bulbulušić Seida Sekretar
5. Šahić Samira Računovođa
6. Velić Fikret Domar
7. Kadrić Suzana Higijeničar
8. Pašalić Almasa Higijeničar