UČENICI GENERACIJE GIMNAZIJE “MUHSIN RIZVIĆ” BREZA (1998—2014)
Oni su bili i ostat će ponos Škole

Ovo je lista ponosa naše škole. Nažalost, lista nije kompletna jer je teško doći do podataka o onima koji su ponijeli titulu Učenik generacije u godinama prije one koja je uzeta kao početak ovog spiska. Razlozi su objektivni (ratna dešavanja, vrijeme kada je gimnazija kao tip škole ukinuta zbog reforme obrazovanja i dr.) i bilo je nemoguće pronaći podatke o prvim nosiocima ove laskave titule. Treba još spomenuti da do 2003. godine nisu bili jasno izdefinisani kriteriji za izbor, izuzev odličnog uspjeha iz svih nastavnih predmeta tokom školovanja. Od tada se uvode i kriteriji učešća na kantonalnim, federalnim i državnim takmičenjima koji, prema uspjehu, donose izvjestan broj bodova. Mnogi od njih su već ostvarili zavidnu karijeru na poslovnom i obrazovnom planu dok pripadnici mlađe generacije još uvijek “vode borbe” na bh. univerzitetima.

1997/1998:
Smailbegović Malik, Bašić Haris, Muratović Dženana, Begić Amir, Selmanović Adnan, Pavlić Ivana

1998/1999:
Mamela Aida, Šljivo Dino, Nefić Ismeta, Smailbegović S. Lejla

1999/2000:
Džindo Emina, Omerhodžić Amina, Selmanović Ajsela, Smailbegović Mersiha, Kovačević Haris

2000/2001:
Avdukić Mirza, Avdić Mirela, Zečić Jasna

2001/2002:
Zejnilagić Nejra i Salčinović Asmer

2002/2003:
Azra Smailbegović

2003/2004:
Esma Smailbegović

2004/2005:
Nermana Mehmedagić

2005/2006:
Nejra Beganović

2006/2007:
Vedad Kulić

2007/2008:
Aida Zaimović

2008/2009:
Hasan Muftić

2009/2010:
Denisa Ibrahimović

2010/2011:
Mirza Bulbulušić

2011/2012:
Ediba Žugor

2012/2013:
Senad Zaimović

2013/2014:
Amina Mamela.

2014/2015:

Amina Kustura

2015/2016:

Samira Mamela

2016/2017:

Lejla Rizvanović

2017/2018:

Faruk Selimović

2018/2019:

Abdulkadir Turbo

2019/2020:

2020/2021:

2021/2022: