Piše: Edin Zahirović

Foto: Elma Opačin

Dana 02.02.2016. godine u 12:00 h u Omladinskom centru “Desnek” u organizaciji Vijeća učenika srednjih škola u Brezi je održana prezentacija na temu “Sarajevski atentat”. Predavači su bili Samir Purić i Dino Kulić, sadašnji studenti. Na ovoj prezentaciji učenici su imali priliku upoznati se sa svim činjenicama koje su vezane za ovaj događaj te iznijeti svoje mišljenje i učestvovati u raspravi. Ova prezentacija je podržana od strane Gimnazije “Muhsin Rizvić” i MSŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” iz Breze, te su, kao nagradu za učešće, škole dobile poklone, tj. set knjiga o već spomenutom događaju.

rad 019 rad 006 rad 018